دیوار تخریب شده در گلپایگان ثبت ملی نبود/ پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی


دیوار تخریب شده در گلپایگان ثبت ملی نبود/ پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی

منبع

قانونی در خصوص دیوار تخریب شده توسط شهرداری گفت: بر اساس بررسی های کارشناسی در طی ۵ سال اخیر مشخص شد که از طول این دیوار متأسفانه تنها ۸ متر باقی‌مانده بود و با توجه به اینکه در کنار خیابان قرار داشت در دهه‌های گذشته تقریباً تمامی بخش‌های آن در طی ساخت و سازهای جدید و تعریض کوچه‌ها و خیابان‌ها تخریب و منازل مسکونی به‌جای آن ساخته شده است.

قانونی همچنین اظهار کرد: با توجه به عدم استعلام از میراث فرهنگی که می‌بایست حتماً پیش از تخریب توسط شهرداری انجام می‌گرفت، اداره شهرستان گلپایگان و اداره کل استان جهت بررسی ابعاد این اتفاق و در راستای جلوگیری از تکرار این قبیل اقدامات و تنویر افکار عمومی به ویژه مطالباتی که دوستداران میراث فرهنگی دارند، این موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

رئیس اداره میراث‌ فرهنگی گلپایگان در گفت و‌گو با برنا: