ذخایر ژنتیکی کشور حفاظت می‌شود

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

از آن جمله می توان به «طرح ملی فلور ایران» اشاره کرد که در این پروژه تاکنون نزدیک به 85 درصد گیاهان ایرانی شناسایی و معرفی شده‌اند که بسیاری از گونه‌های گیاهی مهم دارویی شناسایی شده کشور جزء گیاهان انحصاری محسوب می‌شوند.

در این زمینه طرح های متعدد دیگری از جمله «طرح ملی جمع آوری بذور گیاهان دارویی کشور» به منظور حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی در کشور و «تقویت بانک ژن منابع طبیعی ایران»، «توسعه و احیا باغ‌های گیاه‌شناسی»، «حفظ ذخائر توارثی گیاهان با بذور حساس به از دست دادن آب از طریق نگه داری در رویشگاه اصلی و یا در شرایط فراسرد در راستای تقویت و توسعه بانک ژن انواع گونه‌های گیاهان دارویی انحصاری یا درحال انقراض» هم در حال اجرا است.

بخوانید:  پیام دعوت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند برای حضور با شکوه اروند نشینان در راهپیمایی ۲۲ بهمن

همچنین در «طرح ملی جایگاه حفاظتی گیاهان مختلف» از جمله گیاهان دارویی بر اساس شاخص های تدوین شدهIUCN جایگاه حفاظتی گونه های گیاهی انحصاری، نادر و در معرض خطر انقراض ایران در مقیاس ملی مطالعه می شود. که تاکنون 3026 گونه مورد بررسی قرار گرفته اند که از این میان بیش از یک سوم گیاهان بررسی شده گونه های گیاهان دارویی هستند.

|