ذخیره‌سازی 2.6 میلیارد لیتر سوخت در مخازن نیروگاه‌ها

منبع