ذخیره سازی ۳۰۰ نمونه خون بند ناف در نمایندگی رویان البرز

منبع

رئیس جهاد دانشگاهی البرز با بیان اینکه مردم آگاهی لازم را در خصوص خدمات خون بند ناف ندارند و به شکل های مختلف از این خدمات محروم هستند، تصریح کرد: به همین منظور اصحاب رسانه در جهت اطلاع رسانی لازم این مهم همکاری لازم را داشته باشند.


|