رئیسی با رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرد

منبع

بخوانید:  استاندار قزوین از یک مجموعه سوارکاری و پرورش اسب بازدید کرد