رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب معرفی شد

منبع

بخوانید:  تامین آب برای بخش کشاورزی مسئله مهم استان قزوین است