رئیس جمهور در سفر به نیویورک با صدای بلند از حقوق مردم ایران دفاع می کند

منبع

بخوانید:  افزایش تعداد زائران اربعین در کشمیر هند