رئیس جمهور شهید به جایگاه اصناف نگاه ویژه داشت

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، کردان، معاون خدمات عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت در همایش تجلیل از برترین‌های اصناف استان هرمزگان اظهار کرد: استان هرمزگان، همچون سنوات گذشته، همایش تجلیل از برترین‌های اصناف استان را هرچه باشکوه تر برگزار کرد، هرمزگان از استان‌هایی است که عملکرد تشکل‌های صنفی آن همانند سال‌های گذشته خصوصا در حوزه رونق کسب و کار و همکاری با دولت برتر بوده است.

معاون خدمات عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت در ادامه به جانمایی شهرک‌های صنفی افزود: نوید این را می‌دهد که در آینده شاهد خواهیم بود که عملکرد اقتصادی واحد‌های صنفی بیشترین رشد را داشته باشند.منبع

وی در ادامه به گزارش ارایه شده درخصوص ایجاد شهرک‌های صنفی و ساماندهی واحد‌های فاقد پروانه کسب یا موضوعات مربوط به صنوف تولیدی در این همایش و همچنین نگاه ویژه دولت به اصناف گفت: به خصوص رئیس جمهور شهید، به جایگاه اصناف، نگاه ویژه داشت.