رئیس سازمان زندان‌ها: حدود نیمی از بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر آزاد شدند.منبع