رئیس قوه قضائيه: بیش از ۶۰ ویلای ۸۰ میلیارد تومانی غیر مجاز در مناطق جلگه‌ای را خراب کردیم


رئیس قوه قضائيه: بیش از ۶۰ ویلای ۸۰ میلیارد تومانی غیر مجاز در مناطق جلگه‌ای را خراب کردیممنبع

بخوانید:  دستگيری سارق محتويات درون خودرو با 22 فقره سرقت در گچساران