رابر لرزید 

این زمین لرزه در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۹.۲۸ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۶.۹۹ درجه  شرقی رخ داده است.

انتهای پیام





منبع


|