راه‌اندازی یک سایت برای کردها

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف