راهبردهای رهبر انقلاب خط نادرستی بر نظریه تسلط ترسیم می کند

منبع

بخوانید:  از جدال گل‌گهر با نفتی‌ها تا پذیرایی ایرالکو از خودروسازان