راهبری کمیته امداد برای افزایش اشتغال در سیستان و بلوچستان/ آموزش مهارتی به ۸ هزار نفر در سال گذشته توسط کمیته امداد

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد هم چننین در نشست خبری خود  با اشاره به سیاست امداد برای توانمندسازی مددجویان تحت پوشش عنوان کرد: سیاست مهم امداد آموزش مهارتی است که ۱۱۳ هزار آموزش مهارتی در سال گذشته انجام شد و این نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد سه برابری داشته است. علاوه بر آن برنامه ای آغاز کردیم تا آموزش های مهارتی کودکان و نوجوانان اتفاق بیفتد.


راهبری کمیته امداد برای افزایش اشتغال در سیستان و بلوچستان/ آموزش مهارتی به 8 هزار نفر در سال گذشته توسط کمیته امداد


|

منبع

 وی درباره توانمندسازی  دانش آموزان عنوان کرد: ما با معاونت فرهنگی کمیته امداد کار مشترکی در زمینه آموزش مهارتی آغاز کردیم که در این زمینه سال گذشته 8 هزار نفر را آموزش دادیم و در سال جاری امیدوار هستیم که بتوانیم افراد بیشتری را آموزش دهیم.