راه اندازی قطار ریل باس رایگان برای زوار در مرز شلمچه

کریمی زاده با اشاره به اینکه اقدام های لازم به منظور تسهیل در تردد و جلوگیری از مشکل های ترافیکی اندیشیده شده، بیان کرد: امیدواریم همه رانندگان، ساکنان و مجاوران از تردد غیر ضروری در محور شلمچه – خرمشهر خودداری کنند.

منبع

رییس پلیس راهور استان خوزستان افزود: هم اکنون در پایانه مرزی شلمچه اتوبوس های لازم برای جا به جایی از مرز تا مقصد زایران پیش بینی و آماده ارایه خدمات هستند.

راه اندازی قطار ریل باس رایگان برای زوار در مرز شلمچه

رییس پلیس راهور استان خوزستان گفت: برای تسهیل در جا به جایی زوار اربعین از مرز شلمچه تا خرمشهر قطار ریل باس رایگان پیش بینی و آماده ارایه خدمات است.