راه اندازی پسماند مارکت جدید در منطقه ۱۴ تهران


راه اندازی پسماند مارکت جدید در منطقه ۱۴ تهران


|

منبع

سالاری پور با تاکید بر ارتقای وضعیت نگهداشت شهر و بهبود شیوه جمع آوری پسماند خشک و ترغیب بیشتر شهروندان به مشارکت در این مهم  به عنوان اهداف اصلی راه اندازی پسماند مارکت ها گفت: با توجه به استقبال شهروندان از پسماند مارکت اول در ناحیه ۴ ، در خیابان زینتی افخم ناحیه ۲ نیز دومین پسماند مارکت آماده فعالیت است.آیا این خبر مفید بود؟

سالاری پور خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند به ازای تحویل پسماند خشک خود به غرف بازیافت، فیش دریافت کرده و با مراجعه به پسماند مارکت های موجود در سطح منطقه اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.