رای‌گیری مردمی فدراسیون ووشو تمام شد؛ دینا رحیمی بهترین سانداکار نوظهور جهان

پس از پایان رای‌گیری مردمی فدراسیون بین‌‌المللی ووشو، دیانا رحیمی به عنوان بهترین سانداکار نوظهور جهان معرفی شد.


رای‌گیری مردمی فدراسیون ووشو تمام شد؛ دینا رحیمی بهترین سانداکار نوظهور جهان


|