ربات‌های جدید با قابلیت خودترمیمی

 

انتهای پیام/

آیا ایده های کابوس وار مانند ربات خود ترمیم کننده و تغییر شکل T-1000 از فیلم ترمیناتور 2 به ثمر می رسد؟ و آیا می‌توان رباتی ایجاد کرد که بتواند برای همیشه زندگی کند؟

البته، یک ربات مرده هنوز ممکن است نیاز به تعمیرات گاه به گاه داشته باشد. در حالت ایده آل، یک ربات در صورت امکان می‌تواند خود را تعمیر کند. در سال 2019، یک گروه تحقیقاتی ژاپنی ربات تحقیقاتی به نام PR2 را نشان داد که پیچ خود را با استفاده از پیچ گوشتی محکم می‌کند. این مثل خود جراحی است! با این حال، چنین تکنیکی تنها در صورتی کار می کند که اجزای کم اهمیت‌تر نیاز به تعمیر داشته باشند. گروه‌های تحقیقاتی دیگر در حال بررسی این موضوع هستند که چگونه روبات‌های منعطف می‌توانند در صورت آسیب‌دیدگی، خود ترمیم شوند. گروهی در بلژیک نشان دادند که چگونه روباتی که آنها ساخته بودند پس از شش ضربه چاقو به یکی از پاهایش بهبود یافت. برای چند دقیقه متوقف شد تا اینکه پوستش ترمیم شد و سپس رفت.


|

ربات‌های جدید با قابلیت خودترمیمی