رحمانی رئیس هیات تنیس تهران شد

همچنین حامد رضایی با کسب ۴ رای، علی اصغر پور گلفزانی و شهاب حسنی نیز با کسب ۲ رای به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. پیش از این سرپرستی هیات تنیس استان برعهده اسماعیل نباتی بود.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف