رحیمی سرپرست دبیرکلی فدراسیون تکواندو‌ شد

با حکم رئیس فدراسیون تکواندو، اصغر رحیمی به عنوان سرپرست دبیر کلی فدراسیون تکواندو‌ منصوب و مشغول به کار شد.

منبع

به گزارش خبرگزاری برنا؛ هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو، طی حکمی اصغر رحیمی مدیرفنی تیم‌های ملی در بخش کیورگی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون منصوب کرد.


رحیمی سرپرست دبیرکلی فدراسیون تکواندو‌ شد


|