رخصت از پیشکسوتان؛ اقدام فرهنگی و ارزشمند مس کرمان در اولین تمرین


رخصت از پیشکسوتان؛ اقدام فرهنگی و ارزشمند مس کرمان در اولین تمرین

منبع

باشگاه مس کرمان در اولین جلسه تمرینی تیم فوتبالش دست به انجام اقدامی فرهنگی و ارزشمند زد که تحسین بسیاری در پی داشت.