رسانه های انقلابی برای پاسخگو کردن مسئولان و انعکاس مطالبات مردم همت کنند


آیا این خبر مفید بود؟

در ادامه تعدادی از خبرنگاران و صاحبان قلم دیدگاههای خود را مطرح کردند.


رسانه های انقلابی برای پاسخگو کردن مسئولان و انعکاس مطالبات مردم همت کنند

کشاورز تصریح کرد: رهبری در دیدار با بسیجیان رهنمودهایی ارائه فرمودند که بسیجی بمانید، قدرخود را بدانید، دشمن را بشناسید و همواره رشد معنوی خود را رصد کنید تا موفق باشید.

کشاورز بیان کرد: از رسانه های انقلابی انتظار داریم در موضوعاتی چون انحرافات ایجاد شده، عمل به قانون اساسی و مطالبات بحق مردم و پاسخگو کردن مدیران بیشتر متمرکز شوند.

وی اضافه کرد: ضمن آموزش خبرنگاری در بحران، سه بیانیه در محکومیت اغتشاشات صادر کردیم و تلاش شد به عنوان اصحاب رسانه وظیفه ذاتی خود را بدرستی انجام دهیم.انتهای پیام

رئیس بسیج رسانه استان قزوین گفت: رسانه های متعهد وانقلابی با انعکاس مطالبات مردم و پاسخگو کردن مسئولان به رسالت خود عمل کنند.

محمد کشاورز رئیس بسیج رسانه استان قزوین در این نشست که چهارشنبه شب برگزار شد گفت: شورای اندیشه ورز بسیج رسانه با ایده های خود تلاش می کند فضای آرام بخشی را در جامعه ایجاد کرده و موجب روشنگری شود.

رئیس بسیج رسانه استان قزوین اضافه کرد:  بگغته رهبری بسیجیان بایستی جهاد تبیین را جدی بگیرند و روشن بینی خود و را بیشتر کنند و مراقب نفوذ دشمن در درون بسیج باشند و سست و غمگین نشوند.

بخوانید:  ملی پوش سابق قراردادش را با قرمزها فسخ کرد

منبع

وی تصریح کرد: بایستی سخن بحق مردم با ادبیات قانونی منعکس شود واگر مدیرانی ضعیف عمل کرده و پاسخگوی مردم نبوده اند به مردم معرفی شوند تا شاهد اصلاح امور باشیم تا رضایت مردم جلب شود.

16

وی با اشاره به سالروز شهادت مدرس بیان کرد: مدرس گفته بود من هر حرف حقی را بدون ترس می گویم چون چیزی نمی گیرم و امروز هر گروهی اگر به رسالت خود عمل کند به نتایج خوبی می رسیم.