رسمی؛ حسینی آبی‌پوش شد

حسینی فصل گذشته از بازیکنان اصلی تیم هوادار بود و در ۲۴ بازی این تیم به میدان رفت.

منبع

|

رسمی؛ حسینی آبی‌پوش شد