رشد ۶۵ درصدی تولید فولاد ایران در هشتمین ماه از سال ۲۰۲۲

منبع

در حالی تولید فولاد ایران با وجود قرار داشتن تحت تحریم‌های آمریکا در 8 ماهه نخست 2022 و همچنین در هشتمین ماه این سال رشد داشته است که تولید فولاد آمریکا به عنوان عامل و بانی وضع تحریم‌ها علیه ایران در این دوره 3.7 درصد و در هشتمین ماه امسال 7.1 درصد کاهش داشته است.


رشد ۶۵ درصدی تولید فولاد ایران در هشتمین ماه از سال ۲۰۲۲


|