رصد مهم ترین اخبار حوزه جوانان در باشگاه جوانی

بخش «برنا تی وی» باشگاه جوانی خبرگزاری برنا روزهای یکشنبه و چهارشنبه به رصد مهم ترین اخبار حوزه جوانان می پردازد.منبع