رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس: دخترم به عنوان مترجم همراه ما بود

منبع

بخوانید:  طرح خالص فروشی شیرینی جات از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به اتاق اصناف تکلیف شد