رفع آثار تغییر کاربری در ۳۳ هزار و ۱۵۰ متر مربع از اراضی کشاورزی و باغات خراسان شمالی

وی تصریح کرد: در ۲۵۶ مورد و در مساحت بیش از دو هکتار تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، در ۴۲ مورد  و در مساحت ۳ هزار ۱۵۰ متر مربع، تبصره ۳ ماده ۱۰ همان قانون و در ۲۴۴ مورد و در مساحت ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع نیز تبصره یک ماده ۱۰ قانون یاد شده اعمال و حسب مورد و  به موجب اقدامات اجرایی دستگاه قضایی (واحد‌های اجرای احکام) و جهاد کشاورزی مستحدثات غیرقانونی قلع و قمع و یا از ادامه عملیات تغییرکاربری غیرمجاز، توسط ضابطان انتظامی جلوگیری شده است.

انتهای پیاممنبع

به گزارش خبرنگار خبرگزاري برنا، حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده با اشاره به شناسایی یک هزار و ۴۴۰ مورد از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان در مدت زمان یاد شده خاطرنشان کرد: مساحت مجموع این موارد ۱۲۵ هزار متر مربع می‌باشد که در ۸۵۰ مورد پس از طرح شکایت دستگاه ذی ربط برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده است.