رقابت های کشتی آزاد بازی های کشورهای اسلامی/ هاشمی هم طلایی شد

 

منبع