رهاسازی یک بهله جغد کوچک به آغوش طبیعت

منبع

وی گفت: کلیه جغدها حفاظت شده هستند و شکار آنها ممنوع است و باتوجه به نقش مهم جغدها در کنترل جوندگان از جمله موشها از عموم مردم تقاضا داریم تا در حفاظت این گونه با ادارات حفاطت محیط زیست همکاری داشته باشند.

رهاسازی یک بهله جغد کوچک به آغوش طبیعت

یک بهله جغد آسیب دیده پس از مداوا به آغوش طبیعت بازگردانده شد.

فلاح افزود: این جغد که پس از برخورد به شیشه پنجره یکی از اهالی روستای حسینکوه دچار گیجی و مصدومیت شده بود پس از دو روز نگهداری و مداوا توسط محیط بانان شهرستان فومن در روستای سنگبیجار رهاسازی گردیده و به دامان طبیعت بازگشت. وی افزود: سالانه پرندگان فراوانی توسط دوستداران طبیعت تحویل اداره محیط زیست فومن میشود.

|