رهبر انقلاب:در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان دراز بودهیکی از دلایل توصیه من به مشارکت، کوتاه کردن زبان بدگویان است

۱۴۰۳/۰۴/۰۵ – ۱۱:۲۸:۴۹منبع

بخوانید:  کشف بیش از 2 تن چوب جنگلی سور قاچاق در تنکابن