روایت‌ بازماندگان شهدای حادثه تروریستی شیراز از این جنایتمنبع

بخوانید:  دومین سالگرد ارتحال «آیت الله مصباح یزدی» برگزار می‌شود