روحیه گرفتن بیمار پروانه‌ای با حضور در تمرین تیم ملی
روحیه گرفتن بیمار پروانه‌ای با حضور در تمرین تیم ملیمنبع

بخوانید:  وقتی شاگرد محبوب گل‌محمدی علیه پرسپولیس شد!