روز دوم مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور

روز دوم مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور آقایان و بانوان در ورزشگاه آفتاب انقلاب برگزار شد .منبع