روسیه اسکار را تحریم کرد

منبع

روسیه اسکار را تحریم کرد

روسیه اعلام کرد که امسال تصمیم گرفته هیچ فیلمی را از جانب این کشور به آکادمی اسکار ارسال نکند.