روسیه نخستین تامین کننده نفت هندهند با وجود تحریم‌های آمریکا و اروپا بیشترین نفت مورد نیاز خود را ار روسیه تامین می‌کند.منبع