روسیه و هند بزرگترین مشتری پسته ایرانآیا این خبر مفید بود؟

منبع