روش گرفتن بیمه از کار افتادگی چیست؟

در مرحله دوم فرد باید فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی را تکمیل کرده و مدارک خود را هم ارائه دهد. سومین گام اما مراجعه فرد بیمه‌شده به یکی از شعب تامین اجتماعی است. پس از مراجعه فرد شعبه مربوطه، اقدام به احراز هویت و بررسی وضعیت بیمه‌شده، مانند نوع بیمه، سابقه پرداخت بیمه، سوابق شرکت در کمیسیون‌های پزشکی، پرسش از پزشک مربوطه و مراکز درمانی و …، کرده و او را را به کمیسیون مربوطه پزشکی می‌فرستد. بیمه‌شده وظیفه دارد در روز و ساعت تعیین‌شده در محل کمیسیون حاضر شود.

برای بررسی بیشتر مفهوم از کارافتادگی کلی و جزئی را در قوانین بررسی می‌کنیم. بر اساس بند ۱۳ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، «از کار افتادگی کلی» عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری، بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد. در چنین مواردی مطابق با ماده ٧٠ قانون تأمین اجتماعی، به تشخیص کمیسیون پزشکی باید درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد.  «از کار افتادگی جزئی» اما در بند ۱۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی تعریف شده است بر اساس این قانون، از کار افتادگی جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر، فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. در چنین مواردی به تشخیص کمیسیون پزشکی، باید میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ٣٣ تا ۶۶ درصد باشد و باید این نوع از کار افتادگی به علت حادثه ناشی از کار باشد.

بخوانید:  در جلسه شورای‌عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور چه گذشت؟

کارت ملی و تصویر سند ازدواج.منبع

بر اساس قوانین اگر کارگر به دلایل ناشی از کار به صورت کلی یا جزیی توانایی خود را از دست بدهد از حمایت‌های خاص تامین اجتماعی برخوردار می‌شود.

به گزارش برنا؛ یکی از راهکارهای قانونی برای حمایت  از نیروی کار  بهره‌مند ساختن این نیرو از حقوق از کارافتادگی در مواقع ضروریست.

در اولین مرحله باید فرد بیمه‌شده تحت درمان‌های پزشکی قرار بگیرد و مراحل درمانی را  طی کند. حالا اگر بهبودی او حاصل نشد، پزشک، فرد را به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌دهد.

در آخرین مرحله اگر  از کار افتادگی فرد توسط کمیسیون پزشکی مربوطه تأیید شد، او باید مدارک لازم را برای برقراری مستمری به شعبه تامین اجتماعی خود ارائه کند که شامل این موارد است:

 بنابراین فقط از کار افتادگی جزئی در اثر حادثه ناشی از کار، مشمول حمایت بیمه تامین اجتماعی است و درصورتی‌که ناشی از حادثه خارجی یا بیماری، اعم از حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای باشد، شامل این قانون نمی‌شود. همچنین بر اساس قوانین اگر بیمه‌شده در اثر حادثه ناشی از کار مقدار 10 تا 33 درصد توانایی کار خود را از دست بدهد. مستمری او از مستمری از کارافتادگی جزیی و کلی کمتر و برابر با 36 برابر مستمری استحقاقی تعیین‎شده، ضرب در درصد از کار افتادگی خواهد بود.

نظر کمیسیون‌های پزشکی بدوی یا تجدیدنظر

تصویر شناسنامه بیمه‌شده و افراد تحت تکفل وی

در مرحله سوم کمیسیون پزشکی، بیمه‌شده را معاینه و طبق قانون، درصد از کار افتادگی او را مشخص می‌کند،‌همان روز هم بیمه‌شده در جریان نتیجه معاینات قرار می‌گیرد.  اعتراض نسبت به این رای در صورتی امکان‌پذیر است که رای صادر شده درباره ادامه درمان بیمه‌شده نباشد. به هر حال بیمه‌شده مراتب اعتراض خود را باید به صورت مکتوب و در مدت یک ماه به شعبه تامین اجتماعی که به آن مراجعه کرده اعلام کند. این اعتراض به همراه مدارک لازم، توسط شعبه تامین اجتماعی، به کمیسیون تجدید نظر ارسال می‌شود. که آراء این کمیسیون قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.

بخوانید:  وزیر دفاع در پاسخ به برنا: سفرهایی چون سفر ناوگروه 86به دور دنیا ادامه می یابد