رونق بازار صادارت با توسعه زیست‌بوم نوآوری

منبع
آیا این خبر مفید بود؟رونق بازار صادارت با توسعه زیست‌بوم نوآوری

برنامه‌ای جامع با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری در مناطق آزاد و ویژه با رویکرد توسعه صادرات دانش‌بنیان طراحی شده است.