رونمایی از تیزر تماشایی سپاهان- زنیت

از تیزر تماشایی سپاهان- زنیت رونمایی شد.