رونمایی از کادرفنی جدید قرمزها در تبریز

منبع

از کادرفنی کامل قرمزهای تبریزی رونمایی شد.