رونمایی از کتاب «اصول العقائد و جامع الفوائد» با حضور آیت الله کریمی جهرمی

به گزارش خبرگزاری برنا از قم آیت الله کریمی جهرمی در این مراسم ضمن بیان جایگاه علما و نقش ایشان در جهت تبیین معارف دین تصریح کرد: در روز قیامت خطاب می شود یک عالم دلسوز و ناصح و خیرخواه بایستد و شفاعت بکند و آنچه که در این جمله شاخص است عبارت است از این که به عالم اذن شفاعت داده خواهد شد و آن عالم با این مزیت می تواند از گناه کاران شفاعت کند و این عالم باید دارای شاخصه های مهمی همچون نگهبان دین و معتقدات مردم باشد.

منبع

رونمایی از کتاب «اصول العقائد و جامع الفوائد» با حضور آیت الله کریمی جهرمی

انتهای پیام