رویای آزادی در پنلی مجهول/ چرا جوانان میل به گفت وگو ندارند؟


رویای آزادی در پنلی مجهول/ چرا جوانان میل به گفت وگو ندارند؟

انتخاب این گروه سنی کاملاً حساب شده بود، چرا که این افراد به خوبی می دانستند که به دلیل تأثیرپذیری بالای ناشی از سن نوجوانی و جوانی، هیجان این افراد سرکوب ناشدنی است و به راحتی می توانند از آن، در راستای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند. 


آیا این خبر مفید بود؟

اما سوال اصلی اینجاست که آیا واقعا جوانان میل به گفت وگو را از دست داده اند؟ آیا صرفاً تأثیرپذیری از فضای مجازی مسبب این امر بوده یا دلایل جامعه شناختی و روان شناختی دیگری در میان است؟ 

رویای آزادی در پنلی مجهول 

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف