رویداد ملی همنا ۲ از پاییز آغاز می شود


مرتضی کامل نواب در حاشیه چهاردهمین رویداد همنا از آغاز برگزاری رویداد همنای 2 در پاییز امسال خبر داد و افزود: همنای ۲ ، با بررسی و مرور تجربه به دست آمده از برگزاری رویداد همنا 1، طراحی و برنامه ریزی شده است و تلاش خواهد داشت مسائل و عناوین مورد نیاز سازمان های مردم نهاد را در قالب های جدید و نوآورانه ارائه دهد.


رویداد ملی همنا ۲ از پاییز آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ مرتضی کامل نواب مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان در حاشیه چهاردهمین رویداد هم افزایی مشارکت نهادمند اجتماعی(همنا) که به میزبانی استان کردستان برگزار شد گفت: رویداد همنا رویدادی برای ارائه آموزش های عمومی به تشکل ها و سمن های جوانان است که دوره اول آن از سال گذشته آغاز شد و در این رویداد سعی کردیم مهمترین و کاربردی ترین آموزش های عمومی فعالیت در تشکل را به مخاطبین ارائه دهیم.
وی افزود: با نظرسنجی صورت گرفته، آموزش های عمومی مورد نیاز تشکل ها و سمن های جوانان شناسایی شد که پس از اولویت بندی در رویداد همنای یک سرفصل های آموزشی با عناوین قوانین و مقرارت حوزه سمن های جوانان، روش های جذب منابع مالی و گزارش نویسی، مشارکت نهادمند اجتماعی جوانان توسط اساتید مجرب به مخاطبین ارائه شد.
کامل نواب در ادامه از آغاز برگزاری رویداد همنای 2 در پاییز امسال خبر داد و افزود: همنای ۲، با بررسی و مرور تجربه فراهم شده از برگزاری رویداد همنا 1، طراحی و برنامه ریزی شده است و تلاش خواهد داشت مسائل و عناوین مورد نیاز سازمان های مردم نهاد را در قالب های جدید و نوآورانه ارائه دهد.
مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان در خصوص سرفصل های آموزشی همنای 2 عنوان داشت: مطابق اولویت بندی پیشین که بر اساس نیازسنجی آموزش های عمومی مورد نیاز تشکل ها و سمن های جوانان صورت گرفته بود سرفصل های آموزشی این رویداد هم تعیین خواهد شد که در آن سعی داریم آموزش ها به شیوه های جدید و نوآورانه ارائه شود.
کامل نواب همنا را گامی مهم در آموزش و توانمند سازی تشکل ها و سازمان های مردم نهاد جوانان دانست و گفت: رویداد همنا تلاش می کند آموزش های عمومی و کاربردی فعالیت در سمن را به صورت یکسان به تمامی تشکل ها و سمن های جوانان در سراسر کشور ارائه دهد تا کلیه تشکل ها فارغ از اینکه در چه منطقه و استانی فعالیت می کنند بتوانند آموزش های عمومی لازم را در سطح بالا و توسط اساتید مجرب ملی دریافت کنند.
وی افزود: همچنین این رویداد تلاش می کند زمینه گفتگوی تشکل ها و سمن های جوانان با مسئولین حوزه جوانان در سطح ملی و استانی را فراهم کند تا مشکلات سمن های جوانان به تفکیک استان ها شناسایی و در جهت رفع آن اقدامات لازم صورت پذیرد.

بخوانید:  فعالیت های دانش بنیانی در استان قزوین شتاب گرفته است

منبع


|