رکود جهانی، ژاپن را هم گرفتار کرد

برآورد متوسط اقتصاددانان در این نظرسنجی نشان داد که تورم اصلی مصرف کننده سالانه ژاپن احتمالا در ماه های اکتبر تا دسامبر به ۲.۴ درصد می رسد و سپس با هدف دو درصدی بانک ژاپن در اوایل سال آینده همسو می شود.

اقتصاددانان در این نظرسنجی تخمین‌های رشد را برای سه ماهه اکتبر تا دسامبر و ژانویه تا مارس نیز اندکی کاهش دادند، در حالی که آنها را برای سه ماهه آخر حتی بیشتر از ۴.۱ در ژوئن به ۳.۲ درصد کاهش دادند.

به گزارش خبرگزاری برنا، تولیدکنندگان در سومین اقتصاد بزرگ جهان در معرض چشم انداز رشد تیره‌تر در شرکای تجاری بزرگی مانند ایالات‌متحده و چین هستند که ترس از رکود و تورم را در سراسر جهان دامن می‌زنند.

منبع

|