رکورد تجارت خارجی پس از ٤٠ سال شکست/ دشمن موفقیت‌ها را دید و اغتشاشات را کلید زد

رئیس‌جمهور در نهمین گفت‌وگوی تلویزیونی‌ با مردم:

دولت‌سیزدهم با گذشتن از رقم ٥٣  میلیارد دلار تجارت خارجی، پس از ٤٠ سال رکورد کشور را شکست

دشمن وقتی موفقیت‌های دولت را دید، اغتشاشات را کلید زد. آن‌ها فهمیدند ناامیدی مردم به امید تبدیل شده و کشور در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌است

در موضوع دلار هم از شهریور ١٤٠٠ تا ١٤٠١  فقط دوهزار تومان افزایش قیمت داشتیم اما بعد از شروع اغتشاشات همه چیز متفاوت شد

جنگ ترکیبی علیه دولت و ملت به راه انداختند تا کشور را متوقف کنند. بعنوان خدمتگزار مردم تلاش می‌کنم این پیشرفت ادامه داشته‌باشدمنبع

بخوانید:  جلسه شورای مسکن شهرستان بوئین زهرا برگزار شد.