رییس جمعیت هلال احمر از مراکز درمانی ایران در مدینه بازدید کرد

امسال مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر ایران در مدینه دارای سه مرکز است که دو مرکز آن به صورت شبانه روزی و یک مرکز بصورت ۸ ساعت در روز به ارائه خدمات به زائران می پردازند.

رییس جمعیت هلال احمر از مراکز بهداشتی درمانی هلال احمر ایران در مدینه بازدید کرد.

رییس جمعیت هلال احمر از مراکز درمانی ایران در مدینه بازدید کرد

|