زارع پور از مجلس کارت زرد گرفت


|

زارع پور از مجلس کارت زرد گرفت

نمایندگان مردم در مجلس پس از طرح سوال نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

منبع

بخوانید:  اوقات شرعی زاهدان در 17 فروردین 1402