زاکانی: در دولت آقای روحانی نرخ ارز ۱۰ برابر شد


قیمت بنزین را از ۳۰۰۰ به ۱۵۰۰ تومان اصلاح می‌کنممنبع

بخوانید:  رونمایی از رله ایرانی با فناوری پیشرفته