زلزله در تبریز

دقایقی پیش زلزله نسبتن شدیدی تبریز را لرزاند.

106 کیلومتری ارومیه

نزدیک‌ترین شهرها:

121 کیلومتری تبریز

 

7 کیلومتری خوی (آذربایجان غربی)

نزدیکترین مراکز استان:

منبع

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1401/07/13 03:51:28

محل وقوع: استان آذربایجان غربی – حوالی خوی

این زمین لرزه با وجود فاصله مکانی مرکز زمین لرزه به شدت در شهر تبریز احساس شد.

    


زلزله در تبریز


|