زمان دقیق ورود مهاجم جدید پرسپولیس مشخص شد

منبع

بخوانید:  از رونمایی از سامانه ترجمه آنلاین ناشنوایان تا برگزاری وین شو